سلام ببخشيد من زبان انگليسي

Gratitude Note
November 13, 2019
I’m glad to participate in
February 13, 2020

سلام ببخشيد من زبان انگليسي

سلام ببخشيد من زبان انگليسي خوبي ندارم خواستم تشكر ويژه داشته باشم از خانم مريم رشيديان كه مثل يك مادر دلسوز براي صحبت و برقراري ارتباط با فرزند من و همه بچه ها وقت گذاشتند ايشون عالي هستند براي خودشون و خانواده شون بهترينها رو از خدا ميخام كه از لحاظ روحي و عاطفي فرزند من رو حمايت كردند تا مشكلاتي رو كه در ابتداي ورود به كانادا برامون پيش امده به اميد خدا و كمك ايشون سپري كنيم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *