با تشکر از زحمات شما

سپاس از خانم رشیدیان مدیریت
August 20, 2019
Thanks to ICTC team for
August 28, 2019

با تشکر از زحمات شما

با تشکر از زحمات شما سمینار خیلی مفید و کاربردی بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *